Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι Slots4play - χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας (περιήγηση χρηστών) (για προγράμματα θυγατρικών δείτε το κάτω μέρος της σελίδας). Σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετε το δικό μας Σελίδα απορρήτου και πολιτικής προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Πρέπει να είστε Gamble Aware και αν έχετε Προβλήματα Τζόγου ζητήστε έναν σύμβουλο!

Μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν παίξετε στις εφαρμογές μας και πλοηγηθείτε στον ιστότοπο Slots4play.com:

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και τον ιστότοπο Slots4play. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τηρείτε τους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝΤΑΙ & ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το υλικό που περιέχεται στην εφαρμογή ή στον ιστότοπό μας παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και δεν ισχυρίζεται ότι συνιστά ή συνιστά νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και δεν θα γίνεται επίκληση ως έχει.

Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες αυτής της αίτησης και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την αγγλική νομοθεσία, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Το Slots4play.com είναι ένας ιστότοπος που διαχειρίζεται η S4P MEDIA LTD με την εγγεγραμμένη του διεύθυνση B005 Trident Business Centrem, 89 Bickersteth Road, Λονδίνο, Αγγλία, SW17 9SH.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στην εφαρμογή ή στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε καθημερινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς ειδοποίηση (δείτε παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Είμαστε ο κάτοχος ή ο κάτοχος της άδειας για όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν, εξαιρουμένων των παιχνιδιών επίδειξης και των γραφικών που σχετίζονται με αυτά. Αυτά τα έργα προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από την ιστοσελίδα μας για προσωπική σας αναφορά και μπορείτε να επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.

Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο το χαρτί ή τα ψηφιακά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού εκτυπώσατε ή να μεταφορτώσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή γραφικά ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανένα μέρος του υλικού στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια να το πράξετε από εμάς ή τους αδειούχους μας.

Εάν εκτυπώσετε, να αντιγράψετε ή να κατεβάσετε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοχώρου μας, κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, θα σταματήσουν αμέσως και θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να επιστρέψει ή να καταστρέψει τα αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Η ιστοσελίδα μας αλλάζει τακτικά

Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάγκης, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να την κλείσουμε επ 'αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό του ιστότοπού μας ενδέχεται να είναι παρωχημένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε το υλικό αυτό.

Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας και οι εφαρμογές παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, όρους ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβεια του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και τρίτα μέρη που συνδέονται με εμάς αποκλείουμε ρητά:

- Όλοι οι όροι, οι εγγυήσεις και άλλοι όροι που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από το καταστατικό, το κοινό δίκαιο ή το δίκαιο των ιδίων κεφαλαίων.

- Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία που υπέστη οποιοσδήποτε χρήστης σε σχέση με τον ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του ιστότοπού μας, οποιουσδήποτε ιστότοπους συνδέονται με αυτόν και οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για:

- απώλεια εσόδων ή εσόδων ·

- απώλεια επιχειρήσεων ·

- απώλεια κερδών ή συμβάσεων ·

- απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων ·

- απώλεια δεδομένων ·

- απώλεια καλής θέλησης ·

- σπατάλη διαχείρισης ή χρόνου γραφείου · και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ωστόσο προκύπτει και αν προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση συμβολαίου ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η προϋπόθεση δεν εμποδίζει αξιώσεις για απώλεια ή ζημιά στην ενσώματη περιουσία σας ή οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις για άμεση οικονομική ζημία που δεν εξαιρούνται από καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από δική μας αμέλεια, ούτε η ευθύνη μας για δόλια παραπλάνηση ή παραπλάνηση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Ιστότοπο Ιοί, Hacking και άλλες ατέλειες

Δεν πρέπει να καταχραστείτε την ιστοσελίδα μας εισάγοντας εν γνώσει μας ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένος στον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών.

Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου για την κατάχρηση υπολογιστή 1990. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από επίθεση διανομής υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή στη λήψη οποιονδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτήν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη γι 'αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς. Κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μέσω του ιστότοπού μας, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση και να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τα αγγλικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αξίωση που προκύπτει ή σχετίζεται με επίσκεψη στον ιστότοπό μας.

Οι εν λόγω όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτά ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τις αλλαγές που κάναμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.

Όροι μεταξύ των προγραμμάτων S4P Media και Affiliate

Εάν το πρόγραμμα Συνεργατών ξυρίσει, καταργήσει παίκτες ή αλλάξει στατιστικά στο πρόγραμμα συνεργατών, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να καταργήσουμε την επωνυμία τους από τον ιστότοπό μας.

Εάν το πρόγραμμα Affiliate καθυστερήσει την πληρωμή συνεργατών περισσότερο από 3 μήνες και επαναλάβει αυτήν τη διαδικασία κάθε μήνα, διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε το πρόγραμμα.

Καθώς δεσμευόμαστε με τους όρους σας, πρέπει να δεσμεύεστε και με τους όρους μας.

Τέλη ολοκλήρωσης - ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ.

Οι όροι μπορούν να ενημερώνονται συνεχώς και είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα κατά καιρούς.

Ευχαριστώ,

ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΑΣ

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε με το [chris [at] s4pmedia.co.uk].